ماییلدا

64 کالا

ماییلدا برندی ایرانی است که فعالیت خود را در سال 1395 در زمینه ی لباس زیر آغاز کرده است. برند ماییلدا فعالیت خود را فقط بر پایه ی فروش اینترنتی بنا نهاده است و هیچگونه فروش حضوری ای ندارد. گلپوش با داشتن نمایندگی انحصاری برند ماییلدا تمامی محصولات این برند را به فروش می رساند.