پیرکاردین

36 کالا

پیرکاردین برندی فرانسوی است که در سال 1950 توسط پیرکاردین تأسیس شد. پیرکاردین برای طراحی لباس هایش از اشکال هندسی استفاده می کرد. او لباس هایی با جنسیت واحد طراحی کرد یعنی لباس هایی که هم بری مردان و هم برای زنان مناسب بودند. همچنین او لباس های مدل حبابی را بین مردم رایج کرد. محصولات این برند شامل انواع کیف و پوشاک از جمله مایو و لباس زیر می شود.