پنتی

10 کالا

آغاز فعالیت برند پنتی با دو شرکت جداگانه در سال 1950 بود که در سال 1970 این دو برادر شرکت ها را ادغام کردند و شرکت خود را با نام " جوراب معلم " تأسیس کردند اما به مرور زمان زمینه های فعالیت این برند افزایش یافت و لباس زیر را هم پوشش داد. سرانجام در سال 1984 به مرحله برندسازی رسید و نام شرکت به پنتی تغییر یافت. در حال حاضر پنتی بیش از 300 فروشگاه در ترکیه و 106 فروشگاه در 29 کشور و صادرات به 43 کشور دنیا دارد.